ЕДИН ЗА ВСИЧКИ - ВСИЧКИ ЗА ЕДИН

За учениците

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Правила на класа

 

Уважаваме учителите и съучениците си!

                        В час работим тихо и старателно!

                       Играем и работим задружно! Помагаме си!

                       Уважаваме себе си и другите около нас!

                       Изслушваме другия! Всеки има право на мнение!

                       Наши приятели са вълшебните думи:

                       благодаря, моля, може ли, извинявай.

                       Помагаме си в беда!

                       Движим се нормално и спокойно по коридорите и в класната стая!

                       Пазим чиста класната стая!

                       Рaботим старателно и довършваме започнатото!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg